ПЪРЛЕНКИ
Пърленка обикновенна                                                

Пърленка чеснова                                                        

Пърленка с кашкавал                                                

Домашна пита                                                        

1бр.                  2,00лв.
                                                       
1бр.                  2,00лв.
                                               
1бр.                  3,50лв.
                                                       
1 бр.                  6,00лв.